Çalışma Saatleri

Pzt - Paz, 08:30 - 23:00

E-Mail

info@ankarasondajkuyusutemizleme.com

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara Sondaj Kuyusu Temizleme

Ankara Sondaj Kuyu Temizliğini Nasıl yapıyoruz.

Kuyu temizliği kuyu derinliğine uygun yüksek basınçlı kompresörler ile yapılır.

Kuyunun net derinliği tespit edildikten sonra kuyu tabanına değecek şekilde kuyuya iki adet boru indirilir.

Borularda biri kuyuya hava basıncı yaparken ikinci borudan kuyudan çıkan silk kum tas ve kirli su tahliye edilir.

Kuyudan çıkan su temizlenene kadar işlem devam eder.

Kuyu Temizliğinin Faydaları

Dalgıç pompa sistemlerinde kuyu kirliliğine bağlı kum çakıl kil silk gibi maddelerden arındırarak meydana gelecek arızalanmaları ortadan kaldırır ve dalgıç pompanızın ömrünü uzatır.

Su kuyusu içindeki oluşan zararlı bakterileri temizler.

Kuyu içerisine fazla kum ve toprağın dolarak kuyunun çökmesine sebep olacak riski ortadan kaldırır.

Kuyu tabanında oluşan dolgunun betonlaşmasını engelleyerek kuyu derinliğinin korunmasını sağlar.

Sondaj kuyusun içinde bulunan muhafaza borusunda oluşan oksitlenmenin temizlenmesini sağlar.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun 16.12.1960 Kanun Numarası: 167

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Tarih : 16.12.1960

PDF

Güncel mevzuat için mevzuat.gov.tr adresine ziyaret ediniz.

Yeraltı Suları Tüzüğü Bakanlar Kurulu Kararı 20.07.1961, No:5/1465

Yeraltı Suları Tüzüğü

Tarih : 20.07.1961

PDF

Güncel mevzuat için mevzuat.gov.tr adresine ziyaret ediniz.

Devlet Su İşleri Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği

Dsi Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği

Tarih : 23.06.1972 Resmi Gazete Sayısı: 14224

PDF

Güncel mevzuat için mevzuat.gov.tr adresine ziyaret ediniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21.02.2014

Su Sondajı Teknik Şartnamesi

Tarih : 21.02.2014

PDF

Güncel mevzuat için mevzuat.gov.tr adresine ziyaret ediniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10.12.2014

Su Sondajı Teknik Şartnamesi

Tarih : 10.12.2014

PDF

Güncel mevzuat için mevzuat.gov.tr adresine ziyaret ediniz.

Artezyen Hakkında

Artezyen terimi, su seviyesi başlangıçta karşılaşılanın üstünde olan kuyulardaki yer altı suyunun yükseldiği durumlar için kullanılır. Artezyen sözcüğü, Fransa’da; 1126 yılında Avrupa’da ilk artezyen kuyusunun açıldığı ve bugün de hala akmakta olan Calais yakınındaki Artois bölgesi ve kasabasından gelir.

Artezyen durumunun oluşması için genellikle iki koşul mevcuttur;

  1. Su ile beslenmesi için akiferin bir kısmının yüzey ile temas halinde ve yüzeye yakın kesimlerin eğimli olması
  2. Suyun kaçmasını önlemek için akiferin üstünde ve altındaki akitardların bulunması gerekmektedir.

Böyle bir akifer, basınçlı akifer olarak adlandırılır. Böyle bir katman dağıldığında; suyun üstündeki ağırlığın oluşturduğu basınç, suyu yükseltmeye zorlar. Herhangi bir sürtünme yoksa kuyudaki su, akifer üstündeki su seviyesine kadar yükselir.

Artezyen sistemi terimi

Yer altı suyunun kapalı ve yüksek hidrostatik basınç yarattığı bir sistemi tanımlar. Eğer basınçlı akiferin içine bir kuyu açılırsa su bu tip sistemlerde akifer düzeyinin üzerine çıkabilirler ve dolayısıyla orada basıncı azaltarak suyu yukarı doğru gitmeye zorlar.

Bir basınçlı akiferin (artezyen sistemi) gelişmesi için 3 jeolojik koşulun bulunması gerekir;

  1. Akifer alttan ve üstten suyun kaçmasını önleyen geçirimsiz birimlerle sınırlanmış olmalıdır.
  2. Kayaç istifi, akiferin beslenmesini sağlayacak biçimde genellikle eğimli ve yüzeye çıkmıştır.
  3. Beslenme alanında akiferi doldurmaya yetecek kadar yağış olmalıdır.

Eğer etrafındaki kayalar yeterli basınç uygularsa fosil su da basınçlı su olabilir. Bu yeni kademelenmiş petrol kuyularının basınçlanmasına benzer. Artezyen (basınçlı) suların gelişimi için gerekli jeolojik koşullar çeşitli şekillerde oluşabildiğinden dolayı artezyen sistemler, altında çökel kayaçların uzandığı pek çok yerde bulunur.

Artezyen terimi, artezyen kuyu ve artezyen kaynak alt başlıklarını içerisinde barındırır;

Artezyen kuyu

Basınçlı akiferde açılan bir kuyudaki suyun seviyesi genellikle akiferin tavanından daha yüksek bir seviyeye yükselir. Böyle durumlarda kuyuya artezyen kuyu denir ve artezyen şartlar altında olduğu ifade edilir. Bazı durumlarda su seviyesi zemin yüzeyinin üzerine de çıkabilmektedir. Böyle durumlardaki kuyuya fışkıran artezyen kuyusu denir ve fışkıran artezyen şartlar altında olduğu ifade edilir.

Artezyen kaynağı

Birçok artezyen kaynağı vardır. Eğer bir fay ya da kırık suyun akiferin üzerine yükselmesine izin veren basınçlı bir akifer ile kesişirse bu tip kaynaklar meydana gelir. Çöllerde vahalar yaygın artezyen kaynaklarıdır.

Artezyen kuyu ve artezyen kaynaktan elde edilen su

Artezyen kaynaklı suların diğer yer altı sularından bir miktar üstün kalitede olması doğaldır. Bazı yer altı suları mükemmel nitelikli olabilir, ama niteliği suyun akiferin üzerine yükselmesine bağlı değildir. Bunun yerine, suyun niteliği çözünmüş mineraller ve içerdiği maddelerden etkilenir. Böylece yer altı suyundan hiçbir farkı kalmaz.

Türkiye'de artezyen kaynak

Türkiye’de artezyen kaynağı bakımdan birçok uygun bölge (Örneğin; Trakya, Konya bölümünün Toroslara komşu kısımları gibi) vardır. Türkiye'de bazı artezyen sahalarında artezyen kuyu; Devlet Su İşleri, İller Bankası ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile şirketler ve şahsa ait sondaj ekipleri tarafından açılır.

WhatsApp - Ankara Sondaj Kuyusu Temizleme